Pripomenúť termín

1. Vyplňte údaje o vozidle:  


2. Vyberte si miesto:  


3. Termín platnosti kontroly (EK+TK):


4. Vyplňte osobné údaje:


Súhlas

..................., udeľujem súhlas spoločnosti DEKRA Slovensko s.r.o., so sídlom Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, IČO: 31 324 797, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 2835/B na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v bodoch 1 a 3 formulára za účelom upozornenia na uplynutie platnosti technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly motorového vozidla, a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa osobneudaje@dekra.com alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať tu. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.